Počkejte prosím..

Anti-Human CD5 4C7

Protilátka CD5
Klon4C7
Výrobce Dako
ŘeděníRTU
Přípravaprotokol automat Omnis
Vyžaduje kontrolu
Novinka
Dostupnost
Datasheety CD5 IR082.pdf

Poznámky

T marker, značí většinu thymocytů a 3/4 periferních T lymfocytů. Pozitivní ve většině T lymfomů. Slaběji membránově značí některé B lymfomy, zvláště mantle cell lymfom a CLL.