Počkejte prosím..

CD8 C8/144B

Protilátka CD8
KlonC8/144B
Výrobce Dako
Ředění1:50
Přípravaprotokol automat Ventana
Vyžaduje kontrolu
Novinka
Dostupnost FNP* 
Datasheety CD 8.pdf

Poznámky

Exprimován subsetem supresor/cytotoxic T buněk a buněk lymfomů z nich vycházejících, Dále NK buňkami.